Eokul - E-Okul, Eokul veli Bilgilendirme Sistemi

MEB Projeleri
=> Adey => Konuyu başlatan: E-Okul - 22 Kasım 2011, 15:35:06

Başlık: İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)
Gönderen: E-Okul - 22 Kasım 2011, 15:35:06
Eğitim hakkı çocukların vazgeçilmez ve devredilmez en temel haklarından birisidir. Bu hakkın
gereklerinin yerine getirilmesi çocukların okula erişim ve devamlarının sağlanmasının yanında çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli eğitim olanaklarından en üst düzeyde yararlanabilmeleri ile mümkün olabilir. Bu misyonu gerçekleştirmek Bakanlığımızın öncelikli görevlerinden birisidir.

 


     Devamsızlık, eğitim hakkını sınırlayan hatta çocuğun okulu terk etmesine etki eden bir sürecin başlamasına neden olmaktadır. Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak eğitimin paydaşı olan bütün kesimlerin ortak yükümlülüğüdür. Devamsızlığın ortadan kaldırılabilmesi, tüm paydaşların devamsızlık ve okul terkine ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu paydaşların devamsızlık nedenlerini gidermeye yönelik ortak girişim ve çabaları ile mümkün olabilir.

 


     Çocukların okul içerisinde bulunmaları, okuldan kazanımlarının yanında dışarıdan gelebilecek her türlü riske karşı korunmalarını da sağlamaktadır. Ancak çocukların okuldan uzak kalmaları her yönüyle gelişimlerini olumsuz etkilerken aynı zamanda uygun önleme ve müdahale programlarıyla zamanında karşılaşmalarını da güçleştirmektedir.

 


     İlköğretim çağındaki çocukların okuldan diplomasız ayrılmalarının önüne geçebilmek için önleyici müdahaleler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle  çocukları devamsızlığa iten nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için ilk aşamada Bakanlığımız; okulu terk riski ve devamsızlık durum saptaması ve ihtiyaç analizi araştırması yaptırmıştır.

 


     Araştırmanın sonucunda devamsızlığın işlevsel tanımları yapılmış, risk değerlendirme formu geliştirilmiş, devamsızlığın önlenmesi için uygun müdahaleler tanımlanmış, e-Okul üzerinden uzaktan online eğitim programları oluşturulmuş ve Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli (ADEY) geliştirilmiştir.       

 

   
     Risk altındaki çocukların saptanması ve bireyselleştirilmiş müdahale programları da öneren ADEY, uzun süren çalışmaların ve ciddi bir emeğin ürünüdür. Söz konusu çalışmanın başarıyla uygulanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi bütün paydaşların desteği ile mümkün olacaktır. Bu konuda sorumluluk sahibi her bir bireyin büyük bir özveriyle çalışacağına ve hareket edeceğine yürekten inanıyor, katkılarınızdan dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.